skip to Main Content
659187889 - 660891052 info@cutstone.es
Tall i perforació

Tall i perforació

 • Perforació en formigó
 • Tall amb disc mural
 • Tallajuntes
 • Tall amb fil de diamant
Llegir més

Robot de demolició

 • Demolició amb cisalla
 • Demolició amb martell
 • Fresadora
Llegir més
Robot de demolició
Robot de demolició

Robot de demolició

 • Demolició amb cisalla
 • Demolició amb martell
 • Fresadora
Llegir més
Demolició de pedra

Demolició de pedra

 • Demolició amb quebrantador (Darda)
 • Demolició amb ciment expansiu
 • Demolició amb gas expansiu (Rydex)
 • Espasa fregadora
Llegir més

Ancoratges

 • Ancoratges per formigó
 • Ancoratges per túnels i talussos
Llegir més
Anclatges
Anclatges

Ancoratges

 • Ancoratges per formigó
 • Ancoratges per túnels i talussos
Llegir més
Back To Top