Serveis

Tall i

perforació

Serveis

Perforació en formigó

La perforadora de corona diamantada, permet perforacions en el formigó fins als 800mm de diàmetre i sense límit de profunditat, en sentit vertical i horitzontal, així com en angles inclinats. Aquest sistema aconsegueix la perforació de forma concisa per realitzar passa-murs de ventilació, baixants, col·lectors, col·locació de pilones i fites, etc.

Serveis

Perforació en formigó

La perforadora de corona diamantada, permet perforacions en el formigó fins als 800mm de diàmetre i sense límit de profunditat, en sentit vertical i horitzontal, així com en angles inclinats. Aquest sistema aconsegueix la perforació de forma concisa per realitzar passa-murs de ventilació, baixants, col·lectors, col·locació de pilones i fites, etc.

Serveis

Tall de formigó
amb disc mural diamantat

El disc mural és un mètode de tall que permet treballar fins a una profunditat de 740mm amb un disc de 1800mm que treballa anclat sobre uns rails, permetent realitzar un tall precís. Habitualment s’utilitza per a obertures de portes, finestres, forats d’ascensor, demolició total o parcial de lloses, forjats de formigó, escales, etc.

Serveis

Tallajuntes

Aquest equip permet un tall mitjançant disc.La seva característica principal és la seva productivitat. El seu rendiment permet reduir els temps i costos per a la realització del tall de lloses de formigó, soleres, forjats, juntes de dilatació i asfalt.

Serveis

Tall amb fil de diamant

El fil de diamant permet tallar sense sorolls ni pols, qualsevol tipus d’espessor i material. A través d’un sistema de politges es guia el fil diamantat, creant un tall de gruix més ample que el tall amb disc, facilitant l’extracció de les peces tallades. Aquest mètode de tall és l’indicat per al tall de peces amb massa de gran volum com ponts, pilars, viaductes, túnels o galeries, sense límit en la seva aplicació de tall.

Imatges

Màquines treballant

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mira les novetats i els projectes realitzats