Servicios

Enderrocs – Deconstrucció

Serveis

Enderrocs manuals

Cut&Stone a través dels anys d’experiència acumulada en la demolició técnica més exigent, crea a partir de les necessitats dels seus clients, un equip específic i especialitzat en treballs d’enderroc manual i deconstrucció recolzats amb robots de demolició, on les excavadores de maquinària pesada no són una opció. A més a més, ens encarreguem de gestionar els residus dels enderrocs, seleccionant-ne els diferents materials i portant-los als abocadors qualificats, cumplint així amb tota la normativa vigent.

Serveis

Enderrocs manuals

Cut&Stone a través dels anys d’experiència acumulada en la demolició técnica més exigent, crea a partir de les necessitats dels seus clients, un equip específic i especialitzat en treballs d’enderroc manual i deconstrucció recolzats amb robots de demolició, on les excavadores de maquinària pesada no són una opció. A més a més, ens encarreguem de gestionar els residus dels enderrocs, seleccionant-ne els diferents materials i portant-los als abocadors qualificats, cumplint així amb tota la normativa vigent.

Som una de les empreses pioneres en demolició d’estructures, aportant en el sector, un nova técnica de demolició a través de cartutxos de gas per expansió, que són detonats amb un sequenciador. Els cartutxos de gas estan catalogats com a materials pirotècnics de clase P2, sent així una alternativa als explosius, i evitant de fer els díficils i pesats tràmits que es requereixen pel seu ús.

 

Realitzem el transport de la runa fins a l’abocador autoritzat complint la normativa vigent.

Imatges

Enderrocs realizats

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacta amb nosaltres i t’explicarem tots els serveis