Serveis

Demolició

de pedra

Serveis

Demolició amb quebrantador 'Darda'

El mètode de demolició a través de gats hidràulics, també anomenats quebrantadors (Darda) per al trencament de formigó i pedra, facilita la demolició de gruixos de més volum en els que la cizalla o el martell tenen un rendiment menor. També s’utilitzen en circumstàncies en les que per motius de seguretat, no està permesa la transmissió de vibració o soroll.

Serveis

Demolició
amb ciment expansiu

En moltes ocasions la demolició d’estructures o excavacions de pedra no tenen la productivitat necessària. El ciment expansiu permet treballar sense els riscos de seguretat, mantenint alts ritmes de producció amb un ús adequat.

Serveis

Demolició amb gas expansiu

El cartutx de gas expansiu és una tecnologia innovadora que permet treballar sota uns índexs de seguretat molt superiors al sistema d’explosius. És un sistema que proporciona el trencament de pedra amb més productivitat que el ciment expansiu.

Serveis

Espasa desvastadora

Una de les màquines més exclusives entre els serveis de Cut&Stone. Permet realitzar talls de 4-5cm d’amplada amb una profunditat de 180cm. Aquest mètode no transmet vibracions en els edificis i afavoreix una cara lliure per al trencament de la pedra. En moltes ocasions, el pas previ per facilitar una cara lliure destinada al trencament de la pedra mitjançant ciment expansiu o cartutx de gas expansiu ‘Rydex’ o ‘Darda’.

Serveis

Pous de línies eléctriques

Per establir les torres que dirigeixen les línies d’alta tensió, sovint trobem que la base on va l’estructura hi ha pedra molt dura. Per facilitar-ne l’extracció es prepara un seguit de perforacions que conformen un teixit que permet dónar sortida a la pedra i fer-ne més fàcil l’extracció.

Posteriorment s’apliquen ciments o gasos expansius per acabar d’estobar la pedra .

Imatges

Màquines treballant

 

Darda

 

Darda

 

Darda

 

Darda

 

Darda

 

Ciment expansiu

 

Ciment expansiu

 

Ciment expansiu

 

Ciment expansiu

 

Gas expansiu

 

Gas expansiu

 

Gas expansiu

 

Gas expansiu

 

Gas expansiu

 

Espasa

 

Espasa

 

Espasa

 

Espasa

 

Espasa

 

Espasa

 

Espasa

 

Espasa

Mira les novetats i els projectes realitzats