Equip punter

Enderroc, tall i perforació de formigó

i demolició tècnica

Què fem?

Serveis

Enderrocs – Deconstrucció

Equip especialitzat en enderrocs manuals, recolzats amb robots de demolició i excavadores.

Tall i perforació

Perforació en formigó
Tall amb disc mural
Tallajuntes
Tall amb fil de diamant

Robot de demolició

Demolició amb cisalla
Demolició amb martell
Fresadora

Demolició de pedra

Demolició de pedra amb quebrantador Darda.
Demolició amb ciment expansiu.
Tall amb espasa desvastadora.
Demolició amb ciment expansiu.
Pous de línies elèctriques.

Ancoratges

Ancoratges per estabilització de túnels i tal·lusos.
Ancoratges en formigó (química).

Altres serveis

Demolició amb quebrantadors.
Lloguer de maquinària.
Col·locació de pedra.

Filosofia

Cut & Stone

Cut&Stone va néixer per oferir el seu servei en projectes de demolició. Un equip punter especialitzat en mètodes de tall, perforació de formigó i demolició tècnica, donarà resposta als projectes més exigents.

Entre els mètodes de Cut&Stone, es poden contractar la perforació, el tall de formigó i la demolició amb robot elèctric.

Cut&Stone compta amb la millor formació i experiència professional del sector, així com amb la maquinària específica indispensable per a cada una de les necessitats que es plantegen a l’obra.

Això ens permet atendre amb la mateixa professionalitat els treballs manuals que els treballs a executar amb mitjans mecànics, el petit promotor, la gran empresa i l’obra pública.

Projectes de demolició

Entre els mètodes de Cut&Stone, es poden contractar la perforació, el tall de formigó i la demolició amb robot elèctric.

Contacte